• Eesti
  • Русский

Üldinfo

Mis on Keskkonnakompass?

Keskkonnakompass kutsub avastama Eesti looduse mitmekülgseid väärtusi. Metsade, veekogude ja soode koosluste pildi- ja videogaleriid avavad elamuslikke „aknaid“ meie kooslustesse. Siin leiate nii tavalisi kui erilisi liike, samuti põnevaid teemasid ja tegevusi.

  • Keskkonnakompass sobib loodushuvilisele koosluste ja liikide tundmaõppimiseks.
  • Keskkonnakompassi abil saavad õpilased koolis valmistada ette oma külastuse looduskeskusesse.
  • Keskkonnakompassi abil saab kavandada loodusretki lähtudes erinevatest rollidest, mis suunavad looma seoseid looduse, kultuuri, majanduse ja sotsiaalse keskkonna vahel.
  • Keskkonnakompassi abil saavad õpilased luua erinevaid loovtöid, uurimusi ja praktilisi töid.

 

Keskkonnakompass toetab koolide ja looduskeskuste koostööd. Õppevahend seob ühtseks tervikuks digitaalse õppekeskkonna, õppetöö ainetundides ning õuesõppe looduskeskuses.

Keskkonnakompass on tellitud Keskkonnaameti poolt Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmi "Keskkonnahariduse arendamine" raames.

Vaata Keskkonnakompassi koostajaid

Probleemide puhul võta ühendust:

Sihtasutus.roheline.maakond@eesti.ee või info@keskkonnaamet.ee